http://tripperplanet.com/wp-content/uploads/2015/12/logo.png

  Ai đã qua rừng miền Đông đất đỏ, mặt đất lên xanh chờ người nhanh tay bón. Con nước trong về miền Đông con nước đỏ, sông nước đỏ dào dạc vỗ quanh bờ.

  Miền Đông đất đỏ

  • 64 Bài viết
  • 10 Bình luận
  • 0 Yêu thích

  THÔNG SỐ BÀI VIẾT

  CHIA SẺ QUA

  • 208 Lượt xem
  • 1 Yêu thích
  • 0 Chia sẻ
  • 0 Bình luận
  • Lượt xem
  • Lượt xem
  • Lượt xem
  • Lượt xem